Nabożeństwa:

Msza Święta przed obrazem Boga Ojca:
dni powszednie – godz. 6.55
niedziele i święta – godz. 7.30

NOWENNA do Boga Ojca –
każdy poniedziałek po Mszy św.
w powierzonych intencjach

Polecamy:

Dom Zakonny ZSJ

Początek pracy Sióstr w Kielcach sięga roku 1897. Zaproszone przez ks. Bronisława Obuchowicza, do prowadzenia Schroniska dla Starych Sług niezdolnych do pracy, siostry podjęły też pracę w szkole kucharek przy stołówce powstałej obok Schroniska. Otworzyły również pralnię i pracownię trykotarską, w których kształciły się młode służące. Dzieła te siostry prowadziły do 1901 r.

Sługi Jezusa powróciły do Kielc w 1937 roku i rozpoczęły pracę wśród służących należących do Stowarzyszenia Katolickich Służących św. Zyty. Prowadziły Dom przy ul. Wesołej 45 dla starych i chorych służących. By utrzymać Dom siostry założyły też Kuchnię Społeczną i Pralnię Usługową.

Po likwidacji Stowarzyszenia Katolickich Służących św. Zyty, w roku 1959 Dom został przejęty przez Oddział Wojewódzki Caritas. W roku 1975 nastąpiła reorganizacja Domu – powstał Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych. Siostry pracowały w DPS-ie oraz nadal prowadziły Kuchnię Społeczną i Pralnię Usługową.

W 1990 r. po likwidacji państwowej „Caritas” Dom Pomocy Społecznej został przekształcony w Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych, w którym obecnie przebywa 60 pań podopiecznych. W Zakładzie otaczane są całodobową opieką medyczną kobiety samotne i przewlekle chore, którym siostry jak też liczny personel świecki starają się pomóc w odzyskaniu możliwie największego zakresu sprawności, czy też poprawy jakości życia. Pobyt w Zakładzie jest dla wielu z nich okazją do uporządkowania życia i odnalezieniem sensu cierpienia w chorobie, a także daje możliwość godnego i spokojnego przeżycia starości czy samotności.