Nabożeństwa:

Msza Święta przed obrazem Boga Ojca:
dni powszednie – godz. 6.55
niedziele i święta – godz. 7.30

NOWENNA do Boga Ojca –
każdy poniedziałek po Mszy św.
w powierzonych intencjach

Polecamy:

Kontakt

Zgromadzenie Sług Jezusa
Dom Zakonny w Kielcach
25-363 Kielce
ul. Wesoła 45
tel. (041) 344 31 14; tel. 361 68 59
e-mail: kielce@slugi.pl

W sprawie intencji Mszy Świętej, nowenny do Boga Ojca prosimy o kontakt na: 

nr tel. 538 514 536 lub e-mail: slugi_jezusa@kielce.opoka.org.pl

Nr Konta: 47 1240 1372 1111 0010 1389 7951

tytuł: intencja Mszy Świętej na dzień….; ofiara na kaplicę…